Velkommen til Saltdal
Junkerdal nasjonalpark
På nyåret 2004 ble vedtaket om opprettelsen av Junkerdal nasjonalpark gjort.  Området som omfattes av parken, er på mer enn 680 kvadratkilometer. Den nye parken - og de andre nasjonalparkene i Nordland - skal presenteres fra Nordland nasjonalparksenter  på Storjord ved inngangen til Junkerdalen. Totalt blir det investert bortimot 20 mill. kroner i anlegget og utstillinger. Åpningen av nasjonalparksenteret skal skje 2. juli 2005.
Den 1559 meter høye Solvågtind er et vare- merke for Junkerdalen.
Junkerdal.net er hjemmesida til bygda Junkerdal i Saltdal. Her finner du
informasjon om bygda og om tilbudet som vi har til besøkende og hytteeiere.
Dette er
Junkerdalen
Kultur og
historie
Næringsliv


Dette skjer
Skolen vår
Bli kjent med Junkerdalen
Junkerdalen er en sidedal til Saltdalen lengst øst i Saltdal kommune. Dalen strekker seg fra riksgrensa mot Sverige i øst, mens den i vest ender i Junkerdalsura som er kjent på grunn av sitt særegne planteliv. Dalføret danner den sørlige grensa til den nye Junkerdal nasjonalpark. Gjennom dalen renner Junkerdalselva som er vernet mot utbygging. Her går også riksveg 77 som er en del av Silvervägen som strekker seg fra Bottenviken til Atlanterhavet.
Populært utfarts- og hytteområde

Junkerdalen og området rundt er et viktig utfarts- og hytteområde for folk fra store deler av Salten; ikke minst fra Bodø som ligger et par timers kjøring unna. Her er gode mulighetene for fotturer og skiturer i det varierte og i stor grad uberørte området som strekker seg fra Saltfjellet i sør til Sulitjelma i nord, men også mulighetene for snøscooter-turer på svensk side av grensen der det finnes flere scooterløyper.
3 bygder

Junkerdalen omfatter bygdene Junkerdal, Skaiti og Graddis. Tilsammen har bygdene under ett hundre innbyggere. Dalen har egen skole, kombinert gymsal/samfunnshus som er bygd på dugnad (1995) samt egen barnehage som nå dessverre står tom. Opprettelsen av nasjonalparken og det planlagte nasjonalparksenteret er tiltak som kan bidra til å styrke bosettingen i dalen.
Tilbud i
Junkerdalen
Kennel og
hundeutstyr
Hyttetomter
Boligtomter
Jakt & fiske
Vaktmester-
tjenester

Web-master:
Sten Isaksen

Direkte lenker til bedriftene  i Junkerdalen:
BU-prosjektet ga ideer
Bygdeutviklingsprosjektet i Junkerdal er avsluttet. Prosjektet resulterte i at flere gode ideer kom fram. Men av ulike årsaker ble ingen av dem satt ut i livet, fremgår det av sluttrapporten. Les mer under Næringsliv.
Besøk
Saltdal kommune

Velkommen til Saltdal
Bilder fra
nasjonalparken

Junkerdal
nasjonalpark

Bildegalleri
Junkerdal